معافیت پزشکی

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

۱– آیا مشمول میتواند در حین خدمت برای معافیت پزشکی اقدام نماید؟ بلی ، امکان استفاده از معافیت پزشکی در حین خدمت از طریق شورای پزشکی رده خدمتی وجود دارد. ۲ – مجموع نمره چشم برای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم جهت معافیت چه میزان می باشد؟ بر اسا س ضوابط موجود در حال حاضر مجموع نمره […]

لیست کامل بیماری هایی که موجب معافیت پزشکی می شوند

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۷

لیست کامل بیماری هایی که موجب معافیت پزشکی می شود، به شرح ذیل است: بیماریهای عمومی ماده ۲۹: مشمولان مبتلاء به بیماریهای عمومی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا میشوند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود. بند ۱-  عدم کفایت رشد و نمو جسمی و عضلانی […]