کمردرد و درد پشت بعلت نقاط ماشه ای در عضله رکتوس شکمی

توسط admin, اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷

نقطه ماشه ای فوقانی در عضله rectus abdominis در هر سمت میتواند باعث ارجاع درد دوطرفه به ناحیه میان پشتی گردد که بیمار توصیف میکند که درد بصورت افقی در دو طرف پشت در ناحیه توراکولومبر حرکت میکند. پایین ترین نقطه ماشه ای در این عضله باعث ارجاع درد به ناحیه ساکروایلیاک و پایین کمربصورت دوطرفه میگردد.

این نقاط ماشه ای میتواند در اثر بیماری احشایی ضربه مستقیم استرس هیجانی پوسچر ضعیف یا ورزش زیاد ایجاد گردد تروما مثل جراحی ناحیه یا تصادف رانندگی .

درد ارجاعی پایین توراسیک میتواند بوسیله عضلات پشت مثل latissimus dorsi, serratus posterior inferior, illiostalis thoracis, multifidi, intercoastals and insterspinales ایجاد گردد. درد های پایین کمر ساکروم و گلوتئال میتواند از عضلاتی مثل quadratus lumborum, gluteul muscles, piriformis and hamstrings iliopsoas ایجاد گردد.


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است

دیدگاه شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *