ورزش و ليزر درماني در درمان كمردرد مزمن

توسط admin, اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

ورزش و لیزر درمانی در درمان کمردرد مزمن

بيماريهاي عضلاني- اسكلتي شايع‌ترين بيماريهاي ناشي از كار هستند و كمردرد در ميان اين بيماريها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. صرف هزينه‌هاي سنگين (مستقيم و غيرمستقيم) در مورد بيماران مبتلا به كمردرد خصوصاً كمردرد مزمن (كه حدود ۵% بيماران كمردرد را تشكيل مي‌دهند) اهميت روشهاي درماني جديد را پيش از پيش مطرح مي‌نمايد.ليزردرماني كمردرد مزمن

ليزردرماني كمردرد مزمن

ليزردرماني روش نسبتاً جديدي است كه به تازگي وارد كشورمان شده است و نشان داده، مي‌تواند در درمان كمردردهاي مزمن نقشي ايفا نمايد. در اين مطالعه اثربخشي ليزر كم توان گاليوم آلومينيوم آرسنايد (GaAlAs) با طول موج ۸۱۰ نانومتر در مقايسه با روش متداول ورزش درماني ورزش درماني و اثر توامان اين دو روش، از لحاظ كاهش درد و افزايش توانايي بيماران مورد ارزيابي قرار گرفت.ليزردرماني كمردرد مزمن

ليزردرماني كمردرد مزمن

مواد وروشها: ابتدا بيماران بر اساس معيارهاي ورود و خروج با تشخيص كمردرد مزمن وارد مطالعه شدند. سپس بصورت تصادفي در سه گروه الف) ليزر، ب) ورزش و ج) ليزر و ورزش درماني تقسيم شدند. جهت ارزيابي ميزان اثربخشي درمان در هر يك از گروهها، افراد در سه مقطع شروع درمان، هفته ششم و دوازدهم مورد بررسي قرار گرفتند.ليزردرمانيكمردرد مزمن شدت درد با استفاده از شاخص VAS، ميزان ناتواني با استفاده از پرسشنامه Oswestry و ميزان حركات كمر با استفاده از تست شوبر سنجيده شد. همچنين در شروع درمان و هفته ششم و دوازدهم پيگيري، ميزان رضايتمندي بيماران از درمان در سه گروه مورد سنجش قرار گرفت.

ليزردرماني كمردرد مزمن


يافته‌‌ها: اين مطالعه نشان داد كه ليزر درماني در مقايسه با ورزش درماني اثرات بهتري در كاهش درد و بهبود عملكرد بيماران دارد. ليزر درماني به همراه ورزش درماني نتايج برتري نسبت به هر دو گروه (به خصوص به گروهي كه تحت درمان ورزش قرار گرفته بودند) دارد (
p<0.05). دامنه حركت كمر و تست شوبر نيز در گروه ليزر بهمراه ورزش نتايج بهتر نسبت به دو گروه ديگر داشت (p<0.05).ليزردرماني كمردرد مزمن
نتيجه گيري و توصيه ها: اين مطالعه نشان داد كه تركيب ليزر درماني و ورزش درماني نتايج بهتري در كاهش درد و بهبود ناتواني بيماران مبتلا به كمردرد مزمن نسبت به هريك از اين دو روش به تنهايي به خصوص در مقايسه با ورزش تنها خواهد داشت


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است

دیدگاه شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *