معاینه رباط های صلیبی زانو

توسط admin, اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷

معاینه رباط های صلیبی جلویی زانو

  • آزمون کشویی قدامی (Ant. Drawer test)

بیمار باید طاقباز دراز بکشد و زانوها را ۹۰ درجه خم کرده، پاها را صاف روی میز بگذارد.

پا را ثابت کنید (می توانید انتهای پای بیمار بنشینید) و انگشتان شست خود را روی پلاتوی تیبیا و سایر انگشتان خود را در اطراف ساق قرار داده، همسترینگ ها باید شل باشند و برای آزمون لیگامان صلیبی قدامی تیبیا را به جلو هل دهید. اگر این لیگامان سالم باشد، باید ناگهان حرکت تیبیا به قدام را با یک نقطه انتهایی سفت متوقف کند در غیر این صورت احتمال پارگی رباط صلیبی وجود دارد.

  • آزمون لاکمن

از حساسیت ویژه بیشتری برای ارزیابی لیگامان صلیبی قدامی برخوردار است . در این مانور بیمار طاقباز می خوابد و از وی خواسته می شود که عضلات همسترینگ را شل کند. در حالی که زانو را در فلکسیونی ۲۰ درجه قرار می دهید، از یک دست برای ثابت کردن فمور استفاده نمایید. با دست دیگر پروگزیمال تیبیا را بگیرید و تیبیا را به جلو هل دهید. در صورتی که بیش از ۸-۶ میلی متر لقی وجود داشته باشد یا میزان لقی بیش از زانوی غیر مبتلا باشد یا نقطه انتهایی نرم باشد، ممکن است لیگامان پاره شده باشد. اگر نمی توانید فمور را محکم بگیرید و ثابت کنید، می توانید

آزمون لاچمن را بدین صورت اصلاح کنید: زانوی خود را زیر زانوی بیمار قرار داده، با یک دست دیستال فمور را به پایین فشار دهید و با دست دیگر تیبیا را به جلو بکشید.

ارزیابی لیگامان صلیبی خلفی (پشتی)

  • آزمون کشویی خلفی

برای آزمودن یکپارچگی لیگامان صلیبی پشتی زانو، آزمون کشویی خلفی را انجام دهید و شواهد فرورفتگی تیبیا را ارزیابی کنید. همانند آزمون کشویی قدامی بیمار باید طاقباز دراز بکشد و زانو را ۹۰ درجه خم کند. پا باید صاف روی میز قرار گیرد. پا را ثابت کنید (می توانید روی انتهای پای بیمار بنشینید) و انگشتان شست خود را روی توبرکل تیبیا و سایر انگشتان خود را دو ساق قرار دهید و سپس تیبیا را به عقب هل دهید تا لیگامان صلیبی خلفی را ارزیابی کنید. اگر این لیگامان صالم باشد، باید یک نقطه انتهایی سفت وجود داشته باشد و تیبیا اندکی به عقب جابجا شود.

  • آزمون فرورفتگی تیبیا

آزمون دیگری برای بررسی تمامیت لیگامان صلیبی پشتی زانو است. از بیمار بخواهید هر دو زانو را ۹۰ درجه خم کند و هر دو پا را صاف روی میز قرار دهید. سپس راستای پلاتوی تیبیا را مشاهده کنید. در حالت طبیعی پلاتوی تیبیا یک سانتی متر از کندیل فمور فراتر است. اگر تیبیای میتبال در مقایسه با پلاتوی تیبیای غیر مبتلا روی فمور به خلف جابجا شود یا فرو برود، ممکن است لیگامان صلیبی خلفی پاره شده باشد.


به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است

دیدگاه شما چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *